• Vår Återanvändningsgaranti


 • Vi på MoveTech gillar inte slöseri. Snarare tvärtom. Att spara på jordens resurser och återanvända väl fungerande prylar
  borde vara en självklarhet för oss alla.


  Därför har vårt erbjudande alltid handlat om anpassade produkter som ska göra din arbetsmiljö och vardag lättare. Sedan
  1997 har vi arbetat med kvalitetsprodukter som gjort nytta för kunder år in och år ut.  Efter ett antal år har vi sedan erbjudit
  oss att köpa tillbaka vissa produkter ur vårt sortiment.

  Detta tänker vi fortsätta med, trots att vi nu utökar produktsortimentet och kompletterar vårt erbjudande till att omfatta
  närmare 12 000 produkter.


  För att vi ska behålla vår goda syn på kvalitet och service inför vi något som vi kallar Återanvändningsgaranti. Den
  innebär att produkter du handlar av oss eller redan har, kan få nytt liv när du köper nya. Vi köper dem och ser till
  att de används på nytt.


  Återanvändningsgarantin gör att vi alltid måste vara på tå och ha kundernas perspektiv för ögonen när det handlar om
  våra produkter. Är det rätt pris? Kan de levereras i tid? Håller produkten rätt kvalitet? Det här sättet att tänka tror vi
   gynnar dig som kund och vår miljö.


  Vi tror också att om vi lever som vi lär – det vill säga att vi i alla situationer ser till att ge dig som kund rätt produkter,
  förenkla din vardag och ge dig rätt råd i rätt tid, så skapas värdefulla relationer.

 • Referenscase Återanvändning

 • IL Recycling återanvänder 
  tippcontainrar för återvinning
  Läs mer