Staplare

På ett lager finns ofta ett behov av att stapla varor och gods för att spara plats, vilket kan vara tungt och krångligt om man saknar rätt utrustning. Här hittar du både elektriska och manuella staplare i en mängd olika storlekar och med olika kapacitet.

Staplare