Belasta rätt

Stärk kropp och sinne genom att belasta rätt

Att belasta kroppen kan både stärka och skada den, och ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av belastning det är man utsätter sin kropp för. I många yrken utsätts kroppen för belastning på ett eller annat sätt i det dagliga arbetet. Den vanligaste formen är genom tunga lyft, något som fortfarande tyvärr är frekvent för många arbetsgrupper. Trots att detta låter som något negativt så kan denna dagliga belastning faktiskt göra din kropp starkare – det gäller bara att veta hur man belastar på rätt sätt. Att tänka ergonomiskt är första steget mot att motverka belastningsskador i arbetet samtidigt som man stärker individer, prestationer och välbefinnandet på arbetsplatsen.

1. Se helheten

Det första man behöver förstå är att ergonomi handlar om mer än att stå, sitta och bära på bästa sätt. Inte bara de fysiska förhållandena i arbetet spelar roll, utan även de psykologiska och sociala. Att saker såsom arbetsinnehåll, variation, arbetsväxling, arbetsti¬der och löneformer organiseras noggrant är också viktigt för att påverka kroppens påfrestningar i en positiv riktning.

2. Tänk till innan

Belastningsskador är drabbar inte bara den enskilda individen, utan är även kostsamt för företaget då de ofta leder till långa sjukskrivningar. Därför är det en god idé att lägga tillräckligt med tid när man ska utforma saker såsom produkter, miljö och organisationer. Se det som en bra investering för framtiden! Viktigt är att alltid ha ergonomin i bakhuvudet för att slippa senare problem.

3. Lös problemet där det finns

Det finns som sagt många faktorer som kan påverka belastningen på kroppen negativt. Därför är det viktigt att identifiera exakt vad som skapar problemen. En orsak till onödig belastning kan vara att man inte ser ordentligt och därför måste anpassa kroppens ställning. Här behöver man titta på vilka ljusförhållanden som råder. Viktigt att komma ihåg att angripa problemen vid källan.

bild1.png

4. Variera mera

Variation är nyckeln till att bespara kroppen på onödiga påfrestningar. Både den fysiska och psykiska hälsan förbättras avsevärt om det finns en variation i rörelser, kroppsställningar, belastningar och arbetsuppgifter. Exempelvis är det viktigt att kunna variera mellan stående och sittande arbetsställningar. En bra lösning kan vara höj- och sänkbara skriv- eller arbetsbord.

5. Vikten av handlingsutrymme

Att själv kunna bestämma hur man vill variera sitt arbete stärker! Möjligheten att växla sina arbetsuppgifter, variera mellan sittande och stående, ta korta pauser vid behov, anpassa arbets¬tempot samt att kunna påverka val av utrustning och arbetsmetoder är en stor fördel ur ergonomisk synvinkel. Varje person känner sin kropp bäst och vet själv när den behöver variation.

Vännerna på MoveTech

Läs fler inspirerande texter om hållbarhet!