Acta Konservering

Plastlådor från MoveTech förvarar historia

 

I centrala Enköping pågår en arkeologisk undersökning för att ta fram stadens historia som länge varit gömd. Utgrävningen är en av de för närvarande största i Sverige, och väntas väcka både nationellt och internationellt intresse då Enköping varit en viktig knutpunkt och handelsstad genom historien.

Arkeologerna från Statens Historiska Museum hoppas att utgrävningen ska resultera i återskapandet av historien så långt tillbaka som till tidig medeltid. Projektet, som kallas Enescopinge – den medeltida staden, påbörjades under sommaren 2017 och planeras avslutas i slutet av 2018, vilket innebär att man nu kommit så pass långt att fynd från så långt tillbaka som till 1200-talet har hittats. 

 

Fynden som under detta årslånga projekt grävts fram är av stort historiskt värde, och behöver alltså förvaras på absolut bästa sätt. Och vad passar då bättre än i plastlådor från MoveTech?


acta1.jpg

 

Lådorna får i utgrävningen agera hem åt allt från medeltida hästkranier till svarvade träskålar från samma period. Fynd som dessa kan berätta för oss hur människors vardag och liv såg ut för flera hundra år sedan, och ge oss en djupare förståelse för hur det moderna samhället växt fram under årens lopp.

Att våra plastlådor var mångsidiga visste vi redan, men att de skulle få en central roll i hanteringen av medeltida arkeologiska fynd är verkligen ett historiskt ögonblick.


Vill du också ha hjälp med att hitta anpassade lösningar för att öka lönsamheten i din verksamhet? Hör då av dig till oss, så berättar vi mer om vårt sortiment och våra kundanpassningar.

Vännerna på MoveTech

Läs fler av våra härliga kundcase!