Varukorg 0

MoveTech kundcase - Pemtec

Pemtec i Borås vill bidra till en mer hållbar framtid. Det tankesättet kommer till uttryck i att företaget prioriterar begagnade kvalitetsprodukter vid inköp. Sedan tidigare består alla deras kontorsplatser av begagnade produkter och dem har även köpt truckar och andra maskiner begagnat. När det nu var dags att byta ut sina tippcontainrar valde dem att köpa begagnat från MoveTech. Ett val som både känns bra i hjärtat och som underlättar truckförarnas arbete.

Pemtec grundades 2011 och är en av Nordens ledande leverantörer av produkter för bergvärme, jordvärme, sjövärme, tryckavlopp, tryckvatten och kabelskydd. Vi besökte Pemtec i Borås och träffade Thomas Karlsson, vd för Pemtec sedan 2018. Idag har företaget 25 anställda och är en del av koncernen Debe Flow Group.
 
Det är mycket möjligt att Pemtecs produkter underlättar livet för dig varje dag, utan att du någonsin har reflekterat över det. Deras produkter möjliggör nämligen tillförsel av vatten och värme. Pemtec extruderar de PE-rör, ett rör gjort av plastsorten polyeten. Polyeten är flexibelt, rostfritt och har hög styrka. Röret används sedan för att transportera geoenergi (berg-, jord- och sjövärme), dricksvatten, vatten till avlopp eller till att skydda kablar i marken. Extrudering är en teknik för att tillverka föremål som har en jämn genomskärningsyta, som ett rör. Pemtec använder en så kallad extruder, en maskin som pressar materialet genom en profilgivande öppning, och på så sätt skapas den önskade formen.

Den råvara de hanterar mest frekvent är PE-granulat, det vill säga små korn av polyeten. Granulatet tappas i stora silos innan det ska bli omvandlat till rör. Vid produktionen skapas en del spill av PE plasten, som samlas i tippcontainrar. Dessa tippcontainrar transporteras sedan till en annan maskin som maler ner spillet till granulat igen, så att det kan användas på nytt i produktionen.

Pemtec använder tippcontainrar till att samla och transportera PE och annat restavfall. Eftersom de töms dagligen ska vara smidiga att använda. Men då deras sex befintliga tippcontainrar var gamla och saknade tryckplatta var det dags att ersätta dem.

- Då vi verkar i en bransch med förnyelsebar energi försöker vi alltid tänka cirkulärt och i första hand välja begagnade alternativ. Vår fabrikschef sökte på nätet efter begagnade tippcontainrar, och då hittade vi MoveTech, berättar Thomas.

Pemtec är väldigt nöjda med inköpet av sex begagnade tippcontainrar med tryckplatta. Alla håller hög kvalitet och har underlättat truckförarnas hantering vid tömning.

- Snabb respons, rätt pris och snabb leveranstid har gjort att valt att handla från MoveTech vid fler tillfällen, till exempel har vi köpt två långgodsvagnar och fyra svetsbord. Det underlättar att ha en leverantör som kan lösa flera olika behov samtidigt. Vi kan ställa frågan om ett problem och sedan har de tagit fram en produkt som passar.

På Pemtec är det inte bara tippcontainrarna som är begagnade. Som ett resultat av att tänka mer hållbart visar Thomas stolt upp kontorsplatserna som består helt av återbrukade möbler. Dessutom är några av maskinerna och truckarna begagnade, men såklart fullt funktionsdugliga. Thomas ser gärna att fler företag hakar på det hållbara tänket. Att handla begagnat är ju smart både ur ett hållbarhetsperspektiv, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Avslutningsvis lyfter Thomas några faktorer som kan göra att företag inte handlar återbrukade produkter.

- "Jag tror att de största hindren är tillgängligheten och driftsäkerheten. Det kan ibland vara svårt att hitta begagnade produkter som man är säker på håller rätt kvalitet och är driftsäker. Där önskar man en leverantör som har testat produktens kvalitet, servat produkten och kan lämna en kvalitetsgaranti."


Vill du också göra smarta och hållbara inköp?

Vi på MoveTech säljer begagnade produkter med mer att ge, som till exempel tippcontainrar och Berglöfslådan® med mera. Kontakta oss med era önskemål på info@movetech.com eller på 019 - 611 19 19. Det går även bra att kontakta oss om du har väl fungerade produkter som inte längre används, så kan vi hjälpa er att hitta ett nytt hem där de kommer till nytta. Du kan läsa mer om vårt återbrukskoncept här.

 

Fler kundcase

 

Tack för din förfrågan. Vi hör av oss så snart som möjligt!

Man

Kontaktformulär