Varukorg 0

Kompletta guiden om pallställ

Pallställage är den perfekta lagerlösningen för dig som hanterar pallar. Det finns oändliga möjligheter för att optimera just ditt lager. I den här guiden kommer vi att presentera några saker som kan vara bra att tänka på när du ska köpa ny lagerinredning.

Innehållsförteckning

1.     Introduktion till pallställ
2.     Storlekar & varianter
3.     Belastning
4.     Tillbehör
5.     Säkerhet
6.     Standarder & certifikat
7.     Montering
8.     Kontroll & underhåll

1. Introduktion till pallställ

Ett pallställ, även kallat pallställage lagerställ, lagerställage eller bara ställage, är ett sorts hyllsystem anpassat för att lagerhålla pallar i standardstorlek (1200x800mm). Pallen kan vara såväl i trä (EUR-pall), plast eller stål. Det är fördelaktigt för dig när du har behov av att effektivt organisera och lagra pallar i din lagerlokal eller distributionsanläggning. Det är vanligt inom logistik och materialhantering för att effektivt utnyttja lagringsutrymmet och underlätta hanteringen av varor. Med pallställage skapar du ett rationellt och effektivt flöde, oavsett om du har ett litet, högt, smalt, manuellt eller automatiserat lager. Du kan praktiskt förvara flertal pallar på höjden och enkelt komma åt dem med truck.

Ett pallställ är generellt sätt en ramstruktur med horisontella balkar där pallar placeras. Det kompletta pallstället byggs av två komponenter; gavlar med stag och bärbalkar. Stabiliseringen sker genom ramverkan. Dessutom finns många extra komponenter och tillbehör som kan komplettera pallstället eller göra det smidigare att hantera pallarna.

Vår leverantör för pallställ är EAB i Småland. Deras pallställ är rejäla, lever upp till den senaste europeiska standarden och alla delar är svensktillverkade. Stagen i gaveln är utformade av fyrkantsrör vilket ger en stark och mycket stabil gavel för höga sektionslaster.

Exempelbild
Exempelbild

2. Storlekar & varianter

Pallställ är en väldigt flexibel produkt på så sätt att du själv kan bygga ihop dina ställningar utefter ditt lager och dina behov. Genom att välja höjden på gavlarna kan du skapa hyllställ som är från 2m upp till 5m höga. Bredden kan i princip vara så bred som du själv önskar, genom att bygga fler sektioner. Varje sektions bredd beror på hur långa bjälkarna är, från 0.95m till 2.75m. På så sätt kan du måttanpassa ditt pallställage utefter lokalens takhöjd och golvyta.

Vill du inte bygga ihop ditt eget pallställage kan du köpa våra färdiga hyllställ, som är paket innehållande de delar som måste finnas med. Du kan bland annat välja en grundsektion, som är helt komplett med två gavlar eller en påbyggnadssektion som har en gavel. Påbyggnadssektionen kompletterar grundsektionen.

Storleken på varje sektion är alltid anpassad efter måtten på en standardiserad EUR-pall, det vill säga 800x1200 mm. Djupet är anpassat för att en pall ska kunna stå på balkarna med kortsidan utåt. Beroende på hur långa balkarna är, får sektionen plats med två eller tre pallar i bredd. Det finns även halvpallinlägg att köpa till, om du hanterar halvpallar på ditt lager. Höjden mellan balkarna väljer du själv, beroende på hur högt gods du ska ha på dina pallar.

3. Belastning

Maxbelastningen på en sektion beror på flera olika faktorer, som höjden på gavlarna och längden på bärbalkarna. Generellt är maxbelastningen per pall högre ju kortare och smalare pallstället är. Gavlarna är konstruerade för att klara en maxbelastning på 10,000 kg per sektion.

Bärbalkarna klarar olika maxvikt beroende på bredden och höjden. Maxvikten anges per pall där till exempel den kortaste balken som är 950mm har plats för en pall med maxbelastning 1000kg. Till exempel finns vår 2750mm långa balk i tre olika varianter som gör att den går att få med en maxbelastning på 550kg, 750kg eller 1000kg per pall. Det är då höjden på balken som skiljer sig åt, där balken som klarar lägst maxvikt är 100mm hög medan den som klarar högst maxvikt är 140mm hög.

ExempelbildEtt pallställ är generellt sätt en ramstruktur med horisontella balkar där EUR-pallar placeras. Sektionerna till höger separeras med hjälp av gaveldistanser.
ExempelbildTill vänster: En påbyggnadssektion, som endast har en gavel.
Till höger: En komplett grundsektion.

4. Tillbehör

Det finns flera smarta tillbehör som gör att du kan anpassa ditt pallställ och öka säkerheten på lagret. Vissa av tillbehören är det ett krav eller en rekommendation att ha från arbetsmiljöverket (AV), medan andra kan underlätta pallhanteringen i vissa situationer.

Genomskjutningsskydd (1)
Ska monteras på alla ställage enligt AV, om inte pallstället står mot en vägg. Genomskjutningsskyddet förhindrar att pallen skjuts in för långt och igenom pallstället.

 

Påkörningsskydd och stolpskydd
Där det finns risk för att köra på pallstället med truck, ska det enligt AV finnas ett påkörningsskydd. Vi har två typer:

 • Påkörningsskydd (2) till gavel, som monteras på kortsidan för att skydda gavlarna.
 • Stolpskydd (3) som skyddar pallställets stolpar från påkörning. Bör monteras på hörnstolpar där truckgångar korsar varandra.

 

Nätbalkplan (4)
Med ett nätbalkplan kan du förvara varor enklare och säkrare, utan att riskera att gods ramlar ner mellan bärbalkarna. Det fungerar därför utmärkt som ett rasskydd, eller som ett hyllplan. Enligt AV är det krav på rasskydd i passager för truck- och persontrafik.

Balkplan (5)
Balkplan som monteras på pallstället för att göra det mer likt ett hyllplan. Används med fördel vid lagring av plockgods utan pall som t.ex. kartonger. Tack vare balkplanen så spelar längden på dina varor inte längre någon roll, eftersom de inte behöver vila på balkarna. Det fungerar även som ett rasskydd som förhindrar att pallar kan välta ner från ställaget, samt stoppar smågods från att trilla ner och skada personer.  Ett balkplan är lika brett som en halv pall, vilket gör att du behöver 2 balkplan per pallplats på stället.

Gaveldistans (6)
Gaveldistans som monteras mellan pallställ för att de ska hålla ett avstånd på 250 mm. Gaveldistansen ökar stabiliteten och säkerheten på ditt lager.

Halvpallinlägg (7)
För dig som hanterar halvpallar. Inläggen möjliggör att du utöver standardpallar även kan lagra halvpallar (800x600) i ett pallställ med djup 1100 mm. Inlägget består av extra balkar som monteras mellan bärbalkarna. 

Utdragsenhet (8)
Utdragsenheten används för att nå bästa ergonomi vid plockning från pall. Tack vare detta tillbehör kan du dra ut din pall från ställaget likt en låda. För att kunna använda en utdragsenhet krävs en monteringssats. Vilken typ av monteringssats du ska välja beror på om du vill att den ska vara på golvet eller på bärbalkarna. Då är det viktigt att veta vilken typ av bärbalk du har, samt att följa maxbelastningen då alla vikt hamnar på den främre balken.

I den här tabellen nedan kan du se vilken monteringssats som passar våra olika mått på balkar, antingen 100, 115 eller 140 mm höga balkar. Där ser du även vilket artikelnummer monteringssatsen har, samt maxvikten per utdragsenhet.

Exempelbild
Bärbalk LxH (mm) Art. nr bärbalk Märklast på bärbalk (kg) Antal utdragsenheter per bärbalk Tillåten last per utdragsenhet (kg) Monteringssats höjd (Art. nr)
950 x 100 113088 1 x 1500 1 700 100 mm (113178)
1850 x 100 113089 2 x 1000 2 350 100 mm (113178)
2750 x 100 113090 3 x 550 3 200 100 mm (113178)
2750 x 115 113091 3 x 750 3 250 115 mm (113112)
2750 x 140 113092 3 x 1000 3 350 140 mm (113113)

5. Säkerhet

Hantering av pallar och annat tungt gods inom lager och logistik är ett område där säkerhetsföreskrifterna är viktiga att leva upp till. Vill du fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi att läsa dokumentet Säkerhet på lagret. Men här kommer några viktiga saker att komma ihåg:
För att användandet av pallställage ska ske på ett säkert sätt, finns det krav från såväl Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket samt leverantören (EAB). Många av dessa nämndes i avsnittet om tillbehör. Dessa säkerhetskrav är det som gäller:

 • Genomskjutningsskydd ska finnas för att förhindra att pallen skjuts in för långt
 • Påkörningsskydd och stolpskydd ska finnas där det finns risk för att köra på pallstället med truck
 • Anläggningsskylt ska finnas på en väl synlig plats. Belastningsdekalen visar hur mycket belastning ställaget tål
 • Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Föremål ska inte kunna falla ned och skada personalen
 • Ställaget ska vara förankrat (läs mer om monteringen nedan)

6. Standarder & certifikat

Dessa svensktillverkade pallställ från EAB uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning
SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635. Med rätt märkning möter den upp dina behov av rejäla och hållbara lagerinredningar. Även tillbehören är utvecklade för att möta den senaste europeiska standarden och märkningen för pallställ. Lagerinredning räknas som en del av lagerpersonalens arbetsplats och det finns många regler och säkerhetsförordningar som måste uppfyllas.

ExempelbildGavlarna är utrustade med påkörningsskydd och truckgenomgången skyddas med hjälp av nätbalkar.
ExempelbildEn nätbalk gör lagret säkrare och fungerar som rasskydd.

7. Montering

Pallställen från EAB är tillverkade på ett sätt som gör det lätt att montera. Det viktigaste att tänka på innan montering är att vara noga med att monteringsanvisning ska läsas igenom både innan monteringen startar och innan pallstället tas i drift. Du kan läsa mer om monteringen i monteringsanvisningen här. Här är några andra aspekter som kan vara bra att ha i åtanke i samband med montering:

Planering
Det optimala är att ha med pallställ i ekvationen redan i planritningen för en ny lagerlokal. På så sätt kan man anpassa andra delar efter den plats som pallstället tar upp. Tänker man från början på saker som nödutgångar, sprinklersystem, ventilation osv, så blir dessa inte ett hinder som gör att man får kompromissa i utformningen av pallställagen. Men i de flesta fallen har man en färdig lokal att förhålla sig till. Då blir det också lättare att se vilken storlek du kan ha på dina pallställ.

Storlek på truckgångarna
Det är viktigt att ha rätt avstånd mellan pallställen för att lämna ett funktionellt utrymme i gångarna för pallhantering med truck. För smala truckgångar där pallställen är för tätt inpå varandra kan ge onödiga påkörningar och skador. Hur bred vi rekommenderar att truckgången ska vara beror på vilken typ av truck som ska användas på lagret:

 • Används en ledstaplare bör gångens bredd vara minst 2.5m
 • Används en skjutstativtruck bör gångens bredd vara minst 3.1m
 • Används en motviktstruck bör gångens bredd vara minst 3.5m

Förankring
Pallställ är självbärande och bör fästas i marken. När du köper en gavel ingår fotplattor och expanderskruvar för montering i betonggolv. Är golvet ojämnt kan du använda dig av en nivelleringsplatta. Det fungerar även att montera fast pallstället på asfalt, men då krävs det asfaltplatta under och det kan bli en reducerad maxbelastning. Kontakta oss om du ska montera på asfalt. Pallstället ska inte fästas i väggen eller i taket.

Ombyggnation
EAB:s pallställ är enkla att bygga om. Vid ombyggnation skall alltid montage och bruksanvisning läsas igenom på̊ nytt. Kontrollera att förutsättningar inte ändrats på̊ ett sådant sätt att dimensioneringen påverkas. Anläggningsskylten måste uppdateras efter ombyggnationen.

Kompatibilitet
EAB:s pallställ går inte att montera ihop med pallställ från en annan leverantör. Du kan exempelvis inte ha delar från en annan leverantör när du bygger ett pallställ. Däremot är EAB:s pallställ kompatibla med äldre pallställ från EAB, även om det är en annan modell. Därför kan du komplettera äldre pallställ.

Exempelbild
Exempelbild

8. Kontroll & underhåll

Fortlöpande kontroll
En okulär egenkontroll av pallstället ska genomföras med regelbunden intervall. Då ska lagerinredningen kontrolleras vad gäller stagningar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet. Om det upptäcks några brister på pallställen under den okulära kontrollen behöver åtgärder vidtas.

Underhåll
Om brister på pallstället uppstår, bör pallstället inte renoveras på egen hand. Till exempel ska balkar inte kapas eller bucklor lagas själv. Om behovet uppstår rekommenderar vi istället att byta ut den delen av pallstället. Till exempel om en stolpe blivit påkörd och fått en buckla, bör en ny stolpe köpas istället för att försöka räta ut den deformerade stolpen.

Periodisk kontroll
Minst var 12:e månad skall lagerinredningen kontrolleras så det fortfarande överensstämmer med montage- och bruksanvisning. Periodisk kontroll ska utföras av en tekniskt kunnig person. Ett skrivet protokoll ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på̊ eventuella åtgärder. Viktiga kontrollpunkter att gå igenom är:

 • Lutning
  Belastat pallställ får inte luta mer än 5mm/m i någon riktning.
 • Montageanvisning
  Är ställaget rätt monterat?
 • Anläggningsskylt
  Finns den monterad på en väl synlig plats och är det rätt uppmärkning?
 • Balksäkring
  Balksäkring förhindrar oavsiktlig avhakning.
 • Infästning i golv
  Är ställaget rätt förankrat i golvet?
 • Deformerade stolpar och stag
  Deformerade stolpar och stag utgör alltid en risk och bör därför åtgärdas eller bytas ut.
 • Deformerade bärbalkar
  En bärbalk får ha en max nedböjning på L/200 när den är max belastad. För att räkna ut maximal nedböjning, dela balkens längd i mm med 200, dvs en bärbalk med längd 2750 mm får max böjas ned 13 mm. En bärbalk får inte ha någon kvarstående nedböjning när den är obelastad.

  Protokoll & anmärkningar
  Ett skrivet protokoll ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på̊ eventuella åtgärder. Efter kontrollen ska pallstället graderas utefter anmärkningarna, där det hamnar på en Grön nivå, Gul risk eller Röd risk. Mer information om olika graderingar vid kontroll innebär kan du läsa i dokumentet Säkerhet på lagret.
Exempelbild
Exempelbild

Ta hjälp av MoveTech

Sist men inte minst. Ta hjälp av oss på MoveTech! Vi har över 25 års erfarenhet av att leverera helhetslösningar till företag inom industri, lager och kontor. Vår kundservice finns alltid till hands och hjälper dig mer än gärna till rätt produkt för dina ändamål och behov. Kanske har du större projekt så hjälper gärna en av våra säljare dig. Oavsett, så hör av dig till oss genom att maila info@movetech.com, ringa 019-611 19 19 eller använda vår livechatt!

 

Produkter

 

 

Fler guider

 

Tack för din förfrågan. Vi hör av oss så snart som möjligt!

Man

Kontaktformulär